จองคิวติดตั้ง CCTV

สะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยระดับโลก เสริฟตรงถึงหน้าบ้านคุณ

กล้องวงจรปิดระบบ Pro-Series

กล้องวงจรปิดระบบ IP PoE

ชุดติดตั้ง 16 ตัว (Full Color 2MP)

62,990

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P สเตอริโอ 16 ช่อง 1pcs.
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 16pcs. (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 16 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 16 จุด

ชุดติดตั้ง 12 ตัว (Full Color 2MP)

54,800

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P หอย 16 ช่อง 1 ชิ้น
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 12pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 12 จุด

ชุดติดตั้ง 10 ตัว (Full Color 2MP)

46,400

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P สเตอริโอ 16 ช่อง 1pcs.
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 10pcs. (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 22 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 10 จุด

ชุดติดตั้ง 8 ตัว (Full Color 2MP)

33,900

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P สเตอริโอ 8 ช่อง 1pcs.
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 8pcs. (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 200 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 8 จุด

ชุดติดตั้ง 6 ตัว (Full Color 2MP)

26,400

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P สเตอริโอ 8 ช่อง 1pcs.
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 6pcs. (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 200 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 6 จุด

ชุดติดตั้ง 4 ตัว (Full Color 2MP)

18,900

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P สเตอริโอ 4 ช่อง 1pcs.
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 4pcs. (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 14 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 100 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 4 จุด

ชุดติดตั้ง 2 ตัว (Full Color 2MP)

12,400

 • ครื่องบันทึกรุ่น 1080P รองรับ 4 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 2pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 28 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 100ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 2 จุด

ชุดติดตั้ง 16 ตัว (Pro-Series 5MP)

74,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 4K รองรับ 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 16pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 12 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 16 จุด

ชุดติดตั้ง 12 ตัว (Pro-Series 5MP)

63,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 4K รองรับ 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 12pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 12 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 12จุด

ชุดติดตั้ง 10 ตัว (Pro-Series 5MP)

53,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 4K รองรับ 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 10pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 15 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 10 จุด

ชุดติดตั้ง 8 ตัว (Pro-Series 5MP)

39,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080N รองรับ 8 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 8pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 14 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 200ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 8 จุด

ชุดติดตั้ง 6 ตัว (Pro-Series 5MP)

30,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 4K รองรับ 8 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 6pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 12 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 200ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 6 จุด

ชุดติดตั้ง 4 ตัว (Pro-Series 5MP)

21,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 4K รองรับ 4 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 4pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 10 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 100ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 4 จุด

ชุดติดตั้ง 2 ตัว (Pro-Series 5MP)

13,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 4K รองรับ 4 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 2pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 20 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 100ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 2 จุด

ชุดติดตั้ง 16 ตัว (Pro-Series 2MP)

50,990

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080N รองรับ 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 16pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 14 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 16 จุด

ชุดติดตั้ง 12 ตัว (Pro-Series 2MP)

45,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080N รองรับ 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 12pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 20 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 12 จุด

ชุดติดตั้ง 10 ตัว (Pro-Series 2MP)

38,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080N รองรับ 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 10pcs.
  (คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 22 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 10 จุด

ชุดติดตั้ง 8 ตัว (Pro-Series 2MP)

27,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080N รองรับ 8 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 8pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 14 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 200ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 8 จุด

ชุดติดตั้ง 6 ตัว (Pro-Series 2MP)

21,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080N รองรับ 8 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 6pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 20 วัน
 • สายRG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 200ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 6 จุด

ชุดติดตั้ง 4 ตัว (Pro-Series 2MP)

15,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080P สเตอริโอ 4 ช่อง 1 ชิ้น
 • 80 ม. กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 4pcs. (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 14 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 100 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 4 จุด

ชุดติดตั้ง 2 ตัว (Pro-Series 2MP)

12,900

 • เครื่องบันทึกรุ่น 1080P รองรับ 4 ช่อง 1pcs.
 • กล้องพร้อมไมค์มองเห็น 80ม. 2pcs.(คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 28 วัน
 • สาย RG6 พร้อมไฟชิลด์ 95 เกรดนอก 100ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 2 จุด

ชุดติดตั้ง 16 ตัว (IP-PoE 4MP)

78,990

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 16 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 16 ชิ้น(คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 16 จุด

ชุดติดตั้ง 12 ตัว (IP-PoE 4MP)

66,900

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 16 ช่อง 1pcs.
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30ม. 12pcs. (คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 26 วัน
 • สายLAN CAT5E เกรดนอก 400ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 12จุด

ชุดติดตั้ง 10 ตัว (IP-PoE 4MP)

56,400

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 16 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 10pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 32 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 10 จุด

ชุดติดตั้ง 8 ตัว (IP-PoE 4MP)

41,900

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 8 ช่อง 1 ชิ้น
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 8pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 10 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 200 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 8 จุด

ชุดติดตั้ง 6 ตัว (IP-PoE 4MP)

32,400

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 8 ช่อง 1pcs.
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30ม. 6pcs. (คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 13 วัน
 • สายLAN CAT5E เกรดนอก 200ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 6จุด

ชุดติดตั้ง 4 ตัว (IP-PoE 4MP)

22,900

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 4 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 4 ล้านมองเห็น 30 ม. 4pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1000gb บันทึก 10 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 100 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 4 จุด

ชุดติดตั้ง 2 ตัว (IP-PoE 4MP)

14,900

 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 4 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 4 ล้านมองเห็น 30 ม. 2pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1,000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 100 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 2 จุด

ชุดติดตั้ง 16 ตัว (IP-PoE 2MP)

62,990

 • ชุดติดตั้ง 16 ตัว 62,990.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 16 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 16pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 16 จุด

ชุดติดตั้ง 12 ตัว (IP-PoE 2MP)

54,900

 • ชุดติดตั้ง 12 ตัว 54,900.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 16 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 12pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 26 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 12 จุด

ชุดติดตั้ง 10 ตัว (IP-PoE 2MP)

46,400

 • ชุดติดตั้ง 10 ตัว 46,400.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 16 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 10pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 4000gb บันทึก 32 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 400 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 10 จุด

ชุดติดตั้ง 8 ตัว (IP-PoE 2MP)

33,900

 • ชุดติดตั้ง 8 ตัว 33,900.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 8 ช่อง 1 ชิ้น
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 8pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 200 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 8 จุด

ชุดติดตั้ง 6 ตัว (IP-PoE 2MP)

26,400

 • ชุดติดตั้ง 6 ตัว 26,400.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 8 ช่อง 1pcs.
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30ม. 6pcs. (คละภายใน/ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 2000gb บันทึก 26 วัน
 • สายLAN CAT5E เกรดนอก 200ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 6จุด

ชุดติดตั้ง 4 ตัว (IP-PoE 2MP)

18,900

 • ชุดติดตั้ง 2 ตัว 18,900.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 4 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 4pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1,000gb บันทึก 20 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 100 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 4 จุด

ชุดติดตั้ง 2 ตัว (IP-PoE 2MP)

12,900

 • ชุดติดตั้ง 2 ตัว 12,900.- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เครื่องบันทึกระบบ IP POE 4 ช่อง 1pcs
 • กล้องคมชัด 2 ล้านมองเห็น 30 ม. 2pcs (คละภายใน / ภายนอกได้)
 • HDD Seagate 1,000gb บันทึก 40 วัน
 • สาย LAN CAT5E เกรดนอก 100 ม.
 • อุปกรณ์เดินสายแบบเปลือยตีกิ้ฟ
 • ติดตั้งฟรี 2 จุด

รองรับช่องทางการชำระ

logo logo logo
logo logo logo logo logo logo logo