บริการเช่ากล้องวงจรปิด

ชุด Proseries บันทึกภาพพร้อมเสียง เช่าเหมาระยะ รายเดือน - รายปี

จำนวน

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ชุดกล้อง 4 ตัว

5,990

9,990

13,990

21,990

ชุดกล้อง 6 ตัว

7,990

13,990

19,990

27,990

ชุดกล้อง 8 ตัว

9,990

17,990

25,990

33,990

ชุดกล้อง 10 ตัว

11,990

21,990

31,990

44,990

ชุดกล้อง 12 ตัว

13,990

25,990

37,990

51,990

ชุดกล้อง 14 ตัว

15,990

29,990

43,990

53,990

ชุดกล้อง 16 ตัว

17,990

33,990

49,990

56,990

หมายเหตุ

  • สินค้าเช่าทุกชุด จะมีวางเงินประกันสินค้าตามที่ระบุในตาราง ลูกค้าต้องทำการชำระเงินประกัน พร้อมกับค่าเช่าทันทีโดยบริษัทจะคืนเงิน ประกันทั้งหมดให้ครบตามจำนวน ในกรณีครบสัญญา
  • สินค้าเช่าทุกชุด รวมค่าติดตั้ง เดินสาย เข้าระบบ (และรื้อถอนในกรณีครบสัญญาแล้ว)
  • หากสายที่ใช้ในการติดตั้งเกินจากที่กำหนด ลูกค้าชำระเพิ่มตามจริงเมตรละ 15 บาท